Facebook Pixel

Website-ul www.musette.ro este operat de către MUSETTE EXIM SRL, societate înregistrată la Oficiul Comerţului cu numărul J40 /8273 /1992, CUI: RO 2443, cu sediul social în Municipiul Bucureşti, Str Alexandru Donici nr 2, Sector 2, România, Capital Social: 400.000 LEI, tel: 021.330.64.24, fax: 021.331.78.38, mobil: 0372.711.911.

Prezentul document stabileşte termenii şi condiţiile în care puteţi utiliza site-ul www.musette.ro. De asemenea, accesul pe site se va face sub autoritatea termenilor şi condiţiilor prezentate în acest document.

Utilizarea site-ului ca vizitator, înregistrarea ca utilizator şi achiziţionarea produselor din gama oferită pe site presupun implicit acceptarea tacită şi fără rezerve a acestor termeni şi condiţii, cu toate consecinţele care reies din acestea. Utilizarea site-ului se va face cu scopul de a vizualiza produsele şi informaţiile despre acestea şi despre magazin, precum şi de a crea un cont care să servească la achiziţionarea produselor dorite. Utilizarea site-ului în alte scopuri decât cele menţionate este interzisă.

MUSETTE EXIM SRL poate aduce în orice moment modificări asupra conţinutului site-ului www.musette.ro, modificări de structura şi accesibilitate, poate sista furnizarea informaţiilor pe site, fără a necesita un acord prealabil şi fără a acorda vreo notificare către utilizatori sau către terţe persoane.

Prezentul document se completează cu dispoziţiile prevăzute de OUG nr.130/2000, Legea nr.296/2004, Legea nr.677/2001.

Toate materialele postate pe acest site, şi site-ul în sine, sunt protejate de drepturi de autor, mărci comerciale şi/sau alte drepturi de proprietate intelectuală. Aceste materiale aparţin societăţii Musette Exim SRL sau filialelor sale, putând fi folosite cu permisiunea proprietarilor lor, numai în scop non-comercial. Termenul de materiale vizează: fotografii, imagini, ilustraţii, texte, videoclipuri, clipuri audio, desene, logo-uri, mărci comerciale şi alte materiale conţinute în acest site, precum şi software-ul utilizat în proiectarea şi dezvoltarea site-ului.
Toate drepturile sunt rezervate, la nivel mondial. Numele şi marca Musette, numele şi marca CristhelenB., logo-ul CristhelenB. şi toate celelalte mărci aferente, înregistrate sau nu, sunt mărci comerciale sau mărci de servicii ale Musette Exim din România şi ale CristhelenB. în alte ţări.

Materialele conţinute în acest site sunt afişate numai pentru scopuri informaţionale şi promoţionale. Acest site este numai pentru uz privat, personal şi non-comercial. Descărcarea sau copierea materialelor de pe acest site este permisă numai pentru uz personal, non-comercial. Nu este permisă reproducerea (exceptând uzul personal, non-comercial), publicarea, transmiterea, distribuirea, afişarea, ştergerea, adăugarea, modificarea, crearea unor lucrări derivate, vinderea sau participarea la vânzarea oricăror materiale din conţinutul acestui site, al oricărui software aferent. Orice altă utilizare a materialelor de pe acest site, inclusiv reproducerea în alte scopuri decât cel personal, non-comercial, modificarea, distribuirea sau republicarea, fără acordul prealabil, în scris, din partea Musette Exim SRL, este strict interzisă.

Cos de cumparaturi

Subtotal 0,00 RON

WISHLIST